سایت بانوان | سایت زنان | سایت خانم ها
بانوان

مهم‌ترین علل مرگ و میر در بین زنان ایرانی چیست؟

مهم‌ترین علل مرگ و میر در بین زنان ایرانی چیست؟

علت مرگ و میر زنانعلت مرگ و میر زنان , سلامت زنان ایرانی در معرض تهدید دو عامل خطر بسیار